Nama Istri-istri Rasulullah صلى الله عليه وسلم

Istri-istri Rasulullah صلى الله عليه وسلم kumpulan wanita termulia. Allah عزّوجلّ memuliakan mereka untuk menemani kehidupan Rasul termulia. Sebuah keutamaan paling besar yang direngkuh kaum wanita, yang tak tertandingi oleh wanita manapun. Mereka juga menjadi istri-istri beliau di akhirat kelak. Tidak ada seorang lelaki pun yang boleh menikahi mereka sepeninggal Rasulullah صلى الله عليه وسلم.

Salah satu ayat yang menunjukkan ketinggian martabat mereka, Allah عزّوجلّ berfirman:

يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ

Hai isteri-isteri Nobi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa…(Qs al-Ahzab/33:32)

Nama istri-istri Rasulullah صلى الله عليه وسلم:

 1. Khadijah binti Khuwailid al-Qurasyiyah al-Asadiyah رضي الله عنها. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Allah عزّوجلّ pernah mengirimkan salam melalui malaikat Jibril عليه السلام kepadanya. Lantas, Rasulullah صلى الله عليه وسلم menyampaikannya ke istri beliau tersebut.
 2. Saudah binti Zam’ah bin Qais al-Qurasyiyah رضي الله عنها. Wafat di akhir pemerintahan Khalifah ‘Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه.
 3. ‘Aisyah binti Abi Bakr ash-Shiddiq رضي الله عنهما. Istri Rasulullah صلى الله عليه وسلم yang ini merupakan wanita terpandai dalam masalah agama secara mutlak. Dahulu, para Sahabat menjadikan pendapatnya sebagai rujukan.
 4. Hafshah binti Umar bin al-Khaththab رضي الله عنهما.
 5. Zainab binti Khuzaimah bin al-Harits al-Qaisiyah رضي الله عنها, dari Bani Hilal bin Amir. Dikenal juga dengan panggilan Ummul Masakin karena sering memberi makan bagi kaum yang papa.
 6. Ummu Salamah binti Abu Umayyah bin al-Mughirah al-Makhzumiyah رضي الله عنها. Pernah melihat malaikat Jibril dalam rupa Sahabat yang bernama Dihyah al-Kalbi رضي الله عنه. Wafat tahun 62 H.
 7. Zainab binti Jahsy رضي الله عنها, dari Bani Asad bin Khuzaimah. Putri bibi beliau, Umaimah binti Abdul Muththalib. Wafat di Madinah tahun 10 H. Merupakan istri yang pertama kali meninggal pasca wafatnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Dimakamkan di Baqi’.
 8. Juwairiyyah bintil Harits bin Abi Dhirar al-Musthaliqiyah رضي الله عنها. Pada asalnya, termasuk tawanan dalam Perang Bani Musthaliq. Wafat tahun 56 H
 9. Ummu Habibah binti Abi Sufyan Shakhr bin Harb al-Quraisyiyah رضي الله عنهما. Wafat di masa pemerintahan saudaranya, Muawiyah bin Abi Sufyan رضي الله عنهما.
 10. Shafiyyah binti Huyai bin Akhthab رضي الله عنها, tokoh Bani Nazhir, keturunan Harun bin ‘Imran عليه السلام, saudara Nabi Musa عليه السلام.
 11. Maimunah bintul Harits al-Hilaliyah رضي الله عنها. Wanita terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Wafat di Sarif pada tahun 63 H.

Semoga ridha Allah عزّوجلّ selalu menaungi mereka.


Disalin dari Majalah As-Sunnah, Baituna: Edisi 09/Tahun XII/ Dzulhijjah 1429 H_Desember 2008 M

Komentar ditutup.

<span>%d</span> blogger menyukai ini: