Biografi Ringkas Imam Al-Khatib Al-Baghdadi Asy-Syafi’i

Nama lengkap beliau adalah Syaikh Imam Abu Bakar Muhammmad Ahmad bin Ali bin Tsabit, atau lebih populer dengan sebutan “Al Khathib Al Baghdadi”. Beliau adalah seorang penulis yang produktif, di antara karyanya yang paling terkenal adalah Tarikh Baghdad.

Beliau رحمه الله dilahirkan pada tahun 392 H dari keluarga miskin di Irak. Ayahnya bernama Khathib Darzanjan. Ia sangat terobsesi dengan sang anak. Ia masukkan anaknya ke majelis semaan (pengajian dengan sistem menyimak/talaqi) sejak dini (tahun 403 H), kemudian disuruhnya ia memperdalam ilmu hadits. Maka, sang anak pun pergi mengembara ke berbagai wilayah, memperdalam ilmu, mengarang, dan mengumpulkan literatur. Ia sangat mahir dalam disiplin ilmu hadits.

 Beliau menyimak (hadits dari) sejumlah besar kalangan muhadditsin yang tsiqah (kredibel) di berbagai kawasan, seperti: Baghdad, Bashrah, Naisabur, Ashbahan, Dainur, Hamadan, Kufah, Haramain (Makkah dan Madinah), Damaskus, Al Quds, dan lain-lain. Beliau datang ke Syam (Syiria) pada tahun 451 H dan menetap di sana selama 11 tahun.

Banyak pula kalangan huffazh (para penghafal) yang meriwayatkan hadits dari penyusun, di antaranya Syaikhnya sendiri —Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al Barqani رحمه الله— Syaikh Baghdad.

Ibnu Makula menuturkan, “Abu Bakar Al Khathib adalah tokoh terkemuka terakhir yang kami akui kepakaran, hafalan, keakuratan dan ke-dhabith-annya tentang hadits-hadits Rasulullah صلى الله عليه وسلم, juga kelihaiannya dalam mengetahui ‘illat- ‘illat dan sanad-sanadnya, serta pengetahuannya akan shahih, gharib, ahad, mungkar atau mathruk-nya sebuah hadits.”

Ia melanjutkan, “Tidak ada orang Baghdad pasca Daruquthni رحمه الله yang sekaliber Al Khathib.”

Syaikh Al Khathib aktif menulis diskursus fikih dan benar-benar menguasainya. Namun, selanjutnya beliau lebih banyak berkecimpung di dunia hadits. Beliau memiliki suara yang lantang, bacaan yang baik, dan tulisan tangan yang bagus.

Konon, beliau رحمه الله menyedekahkan seluruh harta kekayaannya senilai 200 Dinar kepada para ulama dan kaum fakir, bahkan beliau juga berwasiat agar menyedekahkan baju-bajunya (sepeninggalnya) serta mewakafkan kitab-kitabnya kepada kaum Muslimin, sehingga ia pun tidak memiliki peninggalan apa-apa lagi.

Beliau —semoga Allah mengasihinya— meninggal dunia pada tahun 463 H.[]


Disalin dari Kitab Ilmu dan Amal oleh al-Khatib al-Baghdadi dengan pentahqiq Syaikh al-Albani. Terbitan Najla Press tahun 2004, hal 11-13.

Iklan

2 Responses to Biografi Ringkas Imam Al-Khatib Al-Baghdadi Asy-Syafi’i

  1. Ping-balik: Madzhab Syafi’i « Download Ebook Islam: Aqidah, Qur'an, Tafsir, Hadits, Fiqh

  2. Ping-balik: Madzhab Syafi’i | Download eBook Islam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: